Promocija GRAWE Kids na jubilarnom 20. Dečijem sajmu u Beogradu