Udruženje osiguravača Srbije pokrenulo kampanju o važnosti osiguranja