UOS potpisao memorandume o saradnji sa ministarstvima