Održana prva radionica DUNAV osiguranja o osiguranju poljoprivrede